Tel: (08) 38 334 288
Hotline: 0908 163336
Chiết khấu cao khi khách hàng mua với số lượng lớn
Địa chỉ liên lạc: 83 - 85 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Quận 3 - Tel: (08) 38 334 288 - Fax: (08) 38 398 534
Cửa hàng chúng tôi có bán các loại Bánh Trung Thu – Bánh Dẻo
Kính xin báo giá từng loại để quý khách lựa chọn tùy theo nhu cầu
MÃ SỐ TÊN SẢN PHẨM TRỌNG LƯỢNG GIÁ TIỀN
11 Thập cẩm gà quay Lá chanh xá xíu, sen2 trứng - 200g 95.000
10 Thập cẩm gà quay Lá chanh xá xíu, sen2 trứng - 250g 110.000
111 Thập cẩm gà quay Lá chanh xá xíu, sen2 trứng - 300g 125.000
1111 Thập cẩm gà quay Lá chanh xá xíu, sen3 trứng - 400g 150.000
00 Thập cẩm Đặc biệt Gà quay Vi cá, sen2 trứng - 200g 105.000
010 Thập cẩm Đặc biệt Gà quay Vi cá, sen2 trứng - 250g 120.000
000 Thập cẩm Đặc biệt Gà quay Vi cá, sen2 trứng - 300g 138.000
0000 Thập cẩm Đặc biệt Gà quay Vi cá, sen3 trứng - 400g 165.000
*** Thập cẩm Đặc biệt Gà quay Vi cá, sen4 trứng - 600g 255.000
**** Thập cẩm Đặc biệt Gà quay Vi cá, sen8 trứng - 1kg2 495.000
33 Nhân sen Hà Nội2 trứng - 200g 75.000
31 Nhân sen Hà Nội2 trứng - 250g 90.000
333 Nhân sen Hà Nội2 trứng - 300g 100.000
3333 Nhân sen Hà Nội3 trứng - 400g 115.000
44 Đậu xanh hoa bưởi2 trứng - 200g 70.000
14 Đậu xanh hoa bưởi2 trứng - 250g 85.000
444 Đậu xanh hoa bưởi2 trứng - 300g 90.000
4444 Đậu xanh hoa bưởi3 trứng - 400g 105.000
55 Nhân dừa sữa sầu riêng2 trứng - 200g 75.000
15 Nhân dừa sữa sầu riêng2 trứng - 250g 85.000
555 Nhân dừa sữa sầu riêng2 trứng - 300g 95.000
66 Nhân môn bơ2 trứng - 200g 75.000
16 Nhân môn bơ2 trứng - 250g 90.000
666 Nhân môn bơ2 trứng - 300g 100.000
** Thập cẩm gà quay1 trứng - 200g 90.000
** Đậu xanh, sen, dừa1 trứng - 200g 66.000
* Thập cẩm gà quay1 trứng - 150g 82.000
* Đậu xanh, sen, môn1 trứng - 150g 64.000
Bánh dẻo
DGQ Dẻo thập cẩm gà quay0 trứng - 300g 95.000
DGQ1 Dẻo thập cẩm gà quay1 trứng - 300g 100.000
DGQ2 Dẻo thập cẩm gà quay2 trứng - 300g 105.000
DĐX1 Dẻo đậu xanh Hà Nội1 trứng - 300g 80.000
DĐX2 Dẻo đậu xanh Hà Nội2 trứng - 300g 85.000
DS1 Dẻo sen nhuyễn Hà Nội1 trứng - 300g 85.000
DS2 Dẻo sen nhuyễn Hà Nội2 trứng - 300g 90.000
* Dẻo thập cẩm chay300g 85.000
* Dẻo đậu xanh chay300g 75.000
* Dẻo sen chay300g 80.000