Cơ sở duy nhất

83 - 85 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3