Cơ sở duy nhất

83 - 85 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3

Nem chua thịt Hà Nội

Mã sản phẩm:

Giá: 22.000 VNĐ/100g

Thành phần
Sản phẩm cùng loại
Giá: 24.000đ/100g
Giá: 23.000 VNĐ/100g
Giá: 23.000 VNĐ/100g