Cơ sở duy nhất

83 - 85 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3

Hotdog pâté thịt

Mã sản phẩm:

Giá: 35.000 VNĐ

Thành phần
Sản phẩm cùng loại
Giá: 22.000 VNĐ
Giá: 40.000 VNĐ
Giá: 20.000 VNĐ