Cơ sở duy nhất

83 - 85 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3

Sandwich vuông kẹp thịt

Mã sản phẩm:

Giá: 27.000 VNĐ

Thành phần
Sản phẩm cùng loại
Giá: 18.000 VNĐ
Giá: 35.000 VNĐ
Giá: 14.000 VNĐ